Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 495
Room
G-420
Publications

Renáta Vongrejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 276
Room
G-425

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 270
Room
G-422
Publications

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 277
Room
G-426
Publications

Mgr. Matej Rybárik

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (1.dLGL, daily)

Mgr. Pavlína Radková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (1.dLGL/x, external)

Mgr. Lenka Pechová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 276
Room
G-425

Mgr. Marek Osacký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 274
Room
G-419
Publications

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 276
Room
G-428
Publications

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 279
Room
G-423
Publications