Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. students

Mgr. Tomáš Binčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (3.dLGL, daily)
Publications

Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (2.dLGL, daily)
Publications