Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. students

M.Sc. Yuqing Bai, M.Sc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (1.dLGL, daily)

Mgr. Tomáš Binčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (4.dLGL, daily)
Publications

Mgr. Ondrej Brachtýr

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (3.dLGL, daily)
Publications

Mgr. Pavlína Radková

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (1.dLGL/x, external)
Publications

Mgr. Matej Rybárik

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
PhD Student (1.dLGL, daily)