Seminár Všetko o zlate na Rozália bani a iné príbehy z ložiskovej geológie

Katedra ložiskovej geológie pozýva na seminár

Kedy: 29.10.2019 o 13.00 

Kde: AMOS (B-313), PRIF UK

Seminár je podporený projektom APVV-15-0083 a prezentuje predovšetkým jeho výsledky.

Peter Uhlík peter.uhlikuniba.sk

Plagát

Plagát  [.jpg]

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší