2019/05/09 Prednášky na katedre ložiskovej geológie

SEG Bratislava  a  Katedra ložiskovej geológie  PriF UK

Vás pozýva na prednášky

manželského páru z Pamukkale University (Denizli, Turecko)

Prof.Dr. Gülcan BOZKAYA:
Microthermometric Data of Kışladağ Au Deposit, Western Turkey: Porphyry / Porphyry-Epithermal transition?

Prof.Dr. Ömer BOZKAYA:
Stable isotope (O&H) geochemistry of clay/phyllosilicate minerals: Constraints for sedimentary and hydrothermal environments

Kedy: Štvrtok 9.5.2019 o 13.30

Kde: G-427 seminárna miestnosť KLG,

PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava

Prednášky dvoch tureckých kolegov Gulcan a Omera Bozkaya. Prednášky budú o vzniku významného ložiska Au a interpretáciach izotopového štúdia ílových minerálov rôzneho pôvodu.

Za organizátorov

Peter Uhlík
Katedra ložiskovej geológie PriF UK
peter.uhlikuniba.sk

Poďakovanie: Pobyt prednášajúcich je podporený projektom Erasmus+ a združením GEMINI

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]

Obrázok [.jpg]