2017/09/12-13 Prednášky o problematike ropných pieskov ako nekonvenčného zdroja ropy

Katedra ložiskovej geológie, PRIF UK a Slovenská ílová spoločnosť

Vás srdečne pozýva na sériu prednášok

o problematike ropných pieskov ako nekonvenčného zdroja ropy

Prednášajúci: Xiaoli Tan, Ph. D (University of Alberta, Edmonton, Canada)

12.09.2017 o 14 hod.

Čas a miesto 12.9. 2017 o 14.00, v budove Ústavu anorganickej chémie SAV na Patrónke (Dúbravská cesta 9), v miestnosti č. 107

Názov prednášky: Roles of Fine solids/Clays in Water Based Bitumen Extraction from Alberta Oil Sands

13.09.2017 o 9:30 hod.

13.9. 2017 od 9.30 hod., v budove Prídoveckej fakulty UK v Bratislave (Mlynská dolina, Ilkovičova 6, v miestnosti č. G-427.

Prednášky:

Dewatering and Consolidation of Oil Sands Mature Fine Tailings

Towards Understanding the Nature of Fine Solids in Non-aqueous Extraction of Bitumen

Organizácia prednášok je podporená programom Erasmus+ Európskej Únie

Súbory

Pozvánka [.pdf]

Abstrakty prednášok [.docx]

životopis prednášajúceho Xiaoli Tan [.pdf]

Kontakt

doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD., uhlikfns.uniba.sk