SEG prednáška 11. 12. 2019 o 16:00

SEG prednáška - 11. 12. 2019. o 16:00

SEG Bratislava, Student Chapter a Katedra ložiskovej geológie

Vás srdečne pozýva na zaujímavú prednášku doc. Mgr. Petra Koděru, PhD. na tému:

Ložiská na okrajoch EÚ: PbZn ložiská Írskeho typu (Írsko) avulkanogénne ložiská ostrova Milos (Grécko), ktorá sa uskutoční dňa 11. 12. 2019 o 16:00 v miestnosti G-427 (seminárna miestnosť Katedry ložiskovej geológie). Pozvite prosím aj svojich kolegov, spolužiakov, priateľov a známych.

Želám pekný zvyšok dňa.

Prezident SEG Bratislava, Student Chapter