2018/12/13 Prednáška Bohatstvo Ánd: Po unikátnych ložiskách Čile a Argentíny

Vedecko-cestopisná prednáška

Bohatstvo Ánd: Po unikátnych ložiskách Čile a Argentíny

Prednášajúci:
doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.
a Mgr. Alexander Kubač, PhD.

13.12. 018 o 16:00 hod.
v miestnosti G-427 (seminárna miestnosť Katedry ložiskovej geológie).

Organizátori:
SEG Bratislava, Student Chapter
Katedra ložiskovej geológie PriF UK

Pozvite prosím aj svojich priateľov a známych, ktorých by táto prednáška mohla zaujímať.

Plagát

Plagát [.jpg]

Kontakt

Mgr. Ondrej Brachtýr
brachtyr1uniba.sk
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Geology of Mineral Deposits

G-426B
Ilkovičova 6,
842 15 Bratislava 4
Slovak Reopublic