Katedra antropológie

NOVÉ: Témy bakalárskych prác na školský rok 2024/2025

Témy bakalárskych prác a bližšie informácie nájdete TU.

 

 

VÝUČBA → Prednášky, skúšky a testy

LETNÝ SEMESTER  2023/2024

Informácie ohľadom jednotlivých predmetoch - prednáškach, zápočtových testoch a skúškach nájdete TU

 

 

O KATEDRE...

Výskumné zameranie katedry pokrýva rôzne oblasti antropológie, genetiky a ekológie človeka. Študujú sa genetické a ekologické aspekty variability a etnogenézy ľudských populácií, vplyv faktorov urbanizovaného a priemyselného prostredia na zdravotný stav populácie a telesný vývin detí, faktory prostredia ovplyvňujúce biologický vek detí i dospelých. V dospelej populácii je sledovaná interakcia biologických, genetických a ekologických faktorov s cieľom identifikovať také biomarkery (somatické, genetické, socio-ekonomické a emocionálne), ktoré umožňujú kvantifikovať starnutie, a ktoré v kombinácii s faktormi prostredia môžu prispieť k zlepšeniu kvality prirodzeného starnutia mužov a žien. Na úrovni historických populácií sú analyzované environmentálne vplyvy pomocou sledovania zmien na kostnom tkanive. Sledujú sa zmeny vo výžive (analýzou stopových prvkov v kostnom a zubnom tkanive), fyzickej záťaži (sledovaním špecifických markerov fyzického stresu) a zmeny v prevalenciách infekčných, nádorových a iných ochorení v priebehu vekov na našom území. Vo forenznej antropológii sa špecializujeme na personálnu identifikáciu, portrétnu identifikáciu, stanovenie biologického profilu, metódy rekonštrukcie podoby tváre z lebky, biomechanické analýzy a stanovenie biologického veku.

PREČO ŠTUDOVAŤ ANTROPOLÓGIU

VIRTUÁLNA MIESTNOSŤ

Neváhajte a vstúpte....   https://hub.link/eFSxjhu

(voľné dostupné rozhranie Mozilla HUBS)