Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra antropológie

VÝUKA → Prednášky, skúšky a testy

Informácie ohľadom jednotlivých predmetoch - prednáškach, zápočtových testoch a skúškach nájdete TU 

 

OPRAVNÉ TERMÍNY ZÁPOČTOVÝCH TESTOV:

Antropológia (I. ročník Bc. biológia a medicínska biológia)

27.5. o 14:00

Biológia človeka (pedagógovia)

28.5. o 13:00

AKTUÁLNE... Prihláška na tému bakalárskej práce 2020/2021

Milí študenti,
vzhľadom na pretrvávajúcu karanténu fakulty sme sa rozhodli pristúpiť k takémuto dištančnému spôsobu výberu uchádzačov na bakalársku prácu z antropológie. Prosím venujte pozornosť všetkým otázkam formulára. Pri preferovaných témach bakalárskych prác uveďte maximálne tri v poradí Vašej preferencie. K najpreferovanejšej téme pripravte krátku anotáciu (pracujte s odbornou literatúrou, príp. s inými relevantnými zdrojmi).
Formulár bude otvorený do 15. apríla 2020. Výsledky, prípadne ďalšie inštrukcie budú zverejnené do 20. apríla 2020 na webovej stránke katedry.

Vedúci katedry: doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

LINK na formulár TU 

Témy a pohovory na Bc. štúdium v akademickom roku 2020/2021

Témy bakalárskych prác a bližšie informácie nájdete TU.

 

 

O KATEDRE...

Výskumné zameranie katedry pokrýva rôzne oblasti antropológie, genetiky a ekológie človeka. Študujú sa genetické a ekologické aspekty variability a etnogenézy ľudských populácií, vplyv faktorov urbanizovaného a priemyselného prostredia na zdravotný stav populácie a telesný vývin detí, faktory prostredia ovplyvňujúce biologický vek detí i dospelých. V dospelej populácii je sledovaná interakcia biologických, genetických a ekologických faktorov s cieľom identifikovať také biomarkery (somatické, genetické, socio-ekonomické a emocionálne), ktoré umožňujú kvantifikovať starnutie, a ktoré v kombinácii s faktormi prostredia môžu prispieť k zlepšeniu kvality prirodzeného starnutia mužov a žien. Na úrovni historických populácií sú analyzované environmentálne vplyvy pomocou sledovania zmien na kostnom tkanive. Sledujú sa zmeny vo výžive (analýzou stopových prvkov v kostnom a zubnom tkanive), fyzickej záťaži (sledovaním špecifických markerov fyzického stresu) a zmeny v prevalenciách infekčných, nádorových a iných ochorení v priebehu vekov na našom území. Vo forenznej antropológii sa špecializujeme na personálnu identifikáciu, portrétnu identifikáciu, stanovenie biologického profilu, metódy rekonštrukcie podoby tváre z lebky, biomechanické analýzy a stanovenie biologického veku.

PREČO ŠTUDOVAŤ ANTROPOLÓGIU