Prednáška z bioarcheológie

V rámci celofakultného predmetu Bioarcheológia Vás v mene Katedry antropológie pozývame na zaujímavú prednášku nášho pražského kolegu:

Prof. RNDr. Jaroslava Brůžka, CSc.

s názvom:
Dobře jedl – dobře pil, dlouhý život neužil:
Bioarcheologický a biohistorický výzkum a exhumace astronoma Tycho Brahe

Prednáška sa koná v stredu 15.11.2023 o 16.30 hod v posluchárni B1-301.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Katedra antropológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Plagát

Plagát [.jpg]