Prednáška Interdisciplinární výzkum ostatků Gregora Johanna Mendela

Tento rok uplynulo 200 rokov od narodenia zakladateľa genetiky a objaviteľa základných princípov dedičnosti - Gregora Johanna Mendela. V júni 2021 boli pozostatky G. J. Mendela exhumované a na ich preskúmaní sa podieľali takmer dve desiatky vedcov z Filozofickej, Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. S výsledkami tohto výnimočného výskumu nás na najbližšej prednáške v rámci celofakultného predmetu Bioarchéologia oboznámi Doc. RNDr. Eva Drozdová, PhD.

Katedra antropológie Vás pozýva na online prednášku:

Interdisciplinární výzkum ostatků Gregora Johanna Mendela

Prednášajúca: Doc. RNDr. Eva Drozdová, PhD.
Laboratoř biologické a molekulární antropologie
Oddělení genetiky a molekulární biologie
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta MU Brno

Termín: štvrtok 10. 11. 2022 o 17.20 - 18.50 hod.

Prednáška sa uskutoční online spôsobom cez MS TEAMS.
Link na prednášku

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Katedra antropológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Plagát

Plagát  [.jpg]