Prednáška Po stopách dobrodruha a kráľa Madagaskaru: Pátranie po Móricovi Beňovskom

Katedra antropológie Vás v rámci celofakultného predmetu Bioarcheológia pozýva na prednášku:
Po stopách dobrodruha a kráľa Madagaskaru: Pátranie po Móricovi Beňovskom

Prednášajúci: Ing. Vladimír Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovského. o. z.

Termín: 19. 10. 2022 o 17.20 - 18.50 hod.

Prednáška sa uskutoční kombinovaným spôsobom.

Prezenčne: miestnosť CH1-3, počet miest limitovaný,
je potrebné sa zaregistrovať na linku:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16x9aSmcKT4Y5jZ2zPE-7UxfpB5dyRIT0ZBayONSuFrM/edit?usp=sharing

Online: cez MS TEAMS, link

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Katedra antropológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave