Doktorandi

Interní doktorandiMiestnosť/RoomTelefón/PhoneEmail

RNDr. Dominika Laššová

B2 440+421 2 9014 9473  

dominika.lassova@uniba.sk

MSc. Simona Sulis           

B2 440+421 2 9014 9473sulis3@uniba.sk

Mgr. Alexandra Hozáková 

B2 440+421 2 9014 9473hozakova4@uniba.sk
Mgr. Michal Soták                B2 428+421 2 9014 2172

sotak11@uniba.sk

Mgr. Zuzana KozákováB2 428+421 2 9014 2172kozakova77@uniba.sk