Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenská antropologická spoločnosť

Konferencia

ANTROPOLOGICKÉ DNI 2018

Slovenská antropologická spoločnosť v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave organizujú 12. a 14. septembra 2018 antropologickú konferenciu.

PROGRAM (.pdf)