Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenská antropologická spoločnosť

Prihláška do Slovenskej antropologickej spoločnosti

Prihlášku treba poslať na adresu: RNDr.Eva Neščáková,CSc., Katedra antropológie PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Prihláška (.doc)