Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúci katedry/Head

Miestnosť/RoomTelefón/PhoneEmail
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.B2 427+421 (02) 602 96 472radoslav.benus@uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry/Deputy

Miestnosť/RoomTelefón/PhoneEmail
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.B2 426a+421 (02) 602 96 505silvia.bodorikova@uniba.sk

Učitelia/Faculty

  Miestnosť/Room Telefón/Phone Email
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. B2 427 + 421 (02) 602 96 472 radoslav.benus@uniba.sk
Prof. Mgr. Viktor Černý, Dr. B2 426a +421 (02) 602 96 505 -
RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD. B2 440 +421 (02) 602 96 475 lenka.vorobelova@uniba.sk
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. B2 426 +421 (02) 602 96 567 michaela.dornhoferova@uniba.sk
RNDr. Veronika Candráková Čerňanová, PhD. B2 440 +421 (02) 602 96 475 veronika.cernanova@uniba.sk

Vedeckí a odborní pracovníci/Research

  Miestnosť/Room Telefón/Phone Email
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD. B2 426a +421 (02) 602 96 505 silvia.bodorikova@uniba.sk
RNDr. Eva Neščáková, CSc. B2 425 +421 (02) 602 96 566 eva.nescakova@uniba.sk
RNDr. Petra Švábová, PhD. B2 426 +421 (02) 602 96 567 -
RNDr. Darina Falbová, PhD. B2 440 +421 (02) 602 96 475 falbova6@uniba.sk

Ostatní pracovníci/Other staff

  Miestnosť/Room Telefón/Phone Email
Michal Poljak B2 441 +421 (02) 602 96 474 michal.poljak@uniba.sk

Externí učitelia

Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.

Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.

Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.    

Doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Doc. RNDr. PaedDr. Stanislav Katina, PhD.

RNDr. Mária Dušinská, CSc.

RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.