Zamestnanci

Vedúci katedry/Head

Miestnosť/RoomTelefón/PhoneEmail
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.B2 427+421 (02) 602 96 472benus@fns.uniba.sk

Zástupca vedúceho katedry/Deputy

Miestnosť/RoomTelefón/PhoneEmail
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.B2 426a+421 (02) 602 96 505bodorikova@fns.uniba.sk

Učitelia/Faculty

  Miestnosť/Room Telefón/Phone Email
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. B2 427 + 421 (02) 602 96 472 benus@fns.uniba.sk
Prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc. B2 428 +421 (02) 602 96 569 sivakova@fns.uniba.sk
RNDr. Marta Cvíčelová, CSc. B2 442 +421 (02) 602 96 475 cvicelova@fns.uniba.sk
RNDr. Lenka Vorobelová, PhD. B2 440 +421 (02) 602 96 473 luptakova@fns.uniba.sk
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. B2 426 +421 (02) 602 96 567 dornhoferova@fns.uniba.sk
RNDr. Veronika Candráková Čerňanová, PhD. B2 440 +421 (02) 602 96 475 cernanova@fns.uniba.sk

Vedeckí a odborní pracovníci/Research

  Miestnosť/Room Telefón/Phone Email
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD. B2 426a +421 (02) 602 96 505 bodorikova@fns.uniba.sk
RNDr. Eva Neščáková, CSc. B2 425 +421 (02) 602 96 566 nescakova@fns.uniba.sk
RNDr. Petra Švábová, PhD. B2 426 +421 (02) 602 96 567 uhrova@fns.uniba.sk

Ostatní pracovníci/Other staff

  Miestnosť/Room Telefón/Phone Email
Michal Poljak B2 441 +421 (02) 602 96 474 poljak@fns.uniba.sk

Externí učitelia

Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.

Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.

Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.    

Doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Doc. RNDr. PaedDr. Stanislav Katina, PhD.

RNDr. Mária Dušinská, CSc.

RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.