Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre študentov

Témy bakalárskych prác na školský rok 2020/2021 

Na témy bakalárskych prác sa môžete zapísať do zoznamov, ktoré visia
pri dverách sekretariátu Katedry antropológie (B2-426).
Stretnutie so záujemcami o bakalárske práce na Katedre antropológie bude dňa 13. marca 2020 (piatok) o 9:00 hod. v B1-529 (knižnica Katedry antropológie).

 

Školiteľ: Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

Odhad veku z kostrových pozostatkov vo forenznej antropológii a bioarcheológii – súčasný stav metód od roku 2015 (morfologické zmeny na panve, multifaktoriálny prístup, metódy 3D skenovania a pod.)

Odhad veku jedinca na základe biochemických ukazovateľov (napr. DNA, racemizácia kyseliny citrónovej a pod.) vo forenznej antropológii a bioarcheológii

Degradácia latentných odtlačkov prstov a environmentálne faktory, ktoré ju spôsobujú

Rekonštrukcia potravných stratégii neandertálcov

 

Školiteľka: Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Využitie  polymorfizmov DNA pri rekonštrukcii evolúcie človeka

Využitie stabilných izotopov v bioarcheológii

Typy vzťahovej väzby a ich vplyv na psychický vývin detí

 

Školiteľka: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Chôdza a beh z pohľadu evolúcie človeka

Vplyv prostredia na degradáciu kostného tkaniva

Rudimenty a atavizmy ľudského tela

 

Školiteľka: RNDr. Eva Neščáková, CSc.

Dermatoglyfické útvary na nohách

Vplyv placentárnych hormónov na veľkosť a proporciu nohy, zmeny rysov tváre (rast akrálnych častí) žien počas tehotenstva

 

Školiteľka: RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Genetická predispozícia obezity

 

Školiteľka: RNDr. Petra Švábová, PhD.

Bayesova metóda a zobrazovacie techniky (CT) pri odhade telesných parametrov vo forenznej antropológii

Využite poznatkov rehabilitačnej ergonómie pri riešení pracovných priestorov

 

Školiteľka: RNDr. Darina Falbová, PhD.

Epilepsia a epileptické syndrómy v detskom veku

 

Školiteľka: RNDr. Mária Kondeková

Bipolárna porucha a jej prejav na papilárnom teréne

 

Školiteľka: Mgr. Dagmara Gajanová

Aplikácia metód geometrickej morfometrie do antropologickej praxe

Vývin človeka z pohľadu geometrickej morfometrie

 

Školiteľka: Mgr. Štefánia Pavlíková

Laktázová deficiencia z pohľadu prehistorickej DNA

Stabilné izotopy ako ukazovateľ migrácie v populácií

 

Školiteľka: Mgr. Dominika Laššová

Osteoporóza v detskom veku

Kraniofaciálne zmeny v priebehu ontogenézy