Pre študentov

LS 2023/2024

ANTROPOLÓGIA 

Učebňa:  B1-301

Kedy?     streda → 13:10 / 16:20

Sylabus prednášok (TU)

Kód tímu v TEAMS: pixgbs4

 

__________________________________________________________________

BIOLÓGIA ČLOVEKA

Učebňa:  B1-307

Kedy?     štvrtok  12:20 / 14:00

Sylabus prednášok (TU)

Kód tímu v TEAMS: i3p8g8k

 

 

Témy bakalárskych prác

Prihláška na tému bakalárskej práce       2024/2025


Pre prihlásenie sa na tému bakalárskej práce vyplňte formulár Google, max. do 12.3.2024 (vrátane).

Pohovory s uchádzačmi budú prebiehať 15.3.2024 v knižnici katedry antropológie, miestnosť B1-529 o 9:00.

 

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

 • Vekové zmeny na chrbtici a ich využitie vo forenznej a historickej antropológii
 • Možnosti a obmedzenia použitia DNA metylácie v stanovení veku vo forenznej antropológii
 • Paleopatológia kardiovaskulárnych ochorení
 • Bioarcheológia a paleopatológia tehotenstva a pôrodu 

 Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.      

 • Príčiny a dôsledky opotrebovania ľudského chrupu  
 • Pohrebný rítus v období vrcholného stredoveku a novoveku na našom území 
 • Včasnonovoveké popraviská – potenciál antropologického výskumu

  RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

 • Variabilita pigmentácie ľudského tela
 • Človek a praveké umenie
 • Deformácie bedrového kĺbu v paleopatologickom kontexte
 • Poranenia orofaciálneho skeletu a mechanizmus ich vzniku

 RNDr. Darina Falbová, PhD.       

 • Maximálna kostná hmota (peak bone mass) a faktory, ktoré ju ovplyvňujú
 • Cushingov syndróm a jeho vplyv na zdravie kostného tkaniva

 RNDr. Petra Švábová, PhD.        

 • Pokroky bezkontaktnej antropometrie a využite AI v klinickej a forenznej antropológii
 • Ergonomické aspekty u tehotných žien – biomechanika, zmeny v antropometrii, rizikové faktory v zamestnaní

 Doc. RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD. 

 •   Impakt obezity a nadváhy na stabilitu DNA 

  Mgr. Alexandra Hozáková     

 •   Analýza aDNA v paleogenomike chorôb

  Mgr. Zuzana Kozáková

 • Celiakia ako faktor zmien v ľudskom tele
 • Efekt rôznych klimatických zmien na rast kosti

 RNDr. Dominika Laššová            

 • Vplyv mechanických faktorov na vývin a priechodnosť lebkových švov
 • Juvenilná epifyzeolýza hlavice stehnovej kosti
 • Patogenéza syndromálnych kraniosynostóz

 Mgr. Michal Soták         

 • Integrácia krvných skupín do forenznej daktyloskopie
 • Identita v digitálnej ére: Výzvy a inovácie daktyloskopie

 MSc. Simona Sulis         

 • Effects of alcohol on bone density. A literature review      
 • Effects of hormonal contraceptive use on bone density. A literature review
 • Intermittent fasting and bone health

 Mgr. Lenka Matejáková (LF UK) 

 •  Vzťah medzi poruchami príjmu potravy a alternatívnymi výživovými smermi