Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný materiál

Antropológia (I. ročník Bc. biológia a medicínska biológia)

Prednáška

Sylabus prednášok (.doc)

Podmienky absolvovania predmetu, vrátane zápočtu z cvičení (.doc)

 

Cvičenia

Úvodná prednáška Náuka o kostiach (.pdf) a Osi a roviny  (.pdf)

Podklady k cvičeniam: 

Lebka (.pdf)

Postkraniálny skelet (.pdf)

Zuby a chrup (.pdf)

Intersexuálne rozdiely (.pdf)

Odhad veku dožitia jedinca (.pdf)

Slovník latinských pojmov v anatómii (.pdf)

 

Zápočtový test

Termín: 20. mája 2020

Čas: presne od 14:00 do 15:00

Náplň testu:  otázky týkajúce sa kostrovej (lebka a postkraniálny skelet, intersexuálne rozdiely a vekové rozdiely) a svalovej sústavy (svaly hlavy, krku, trupu a končatín). Časť otázok bude teoretických, časť tzv. poznávačka anatomických štruktúr (vo forme obrázkov s číslami, ku ktorým budete doplňovať názov štruktúry) a časť výber z možností. 

Priebeh testu: Na Vaše emailové adresy, ktoré máte pridelené v rámci AIS, Vám v deň zápočtu min. 15 minút pred jeho začiatkom pošleme presné inštrukcie a link na test, ktorý budete vypĺňať priamo do daného formulára. 

Podmienkou pre úspešné absolvovanie zápočtu je získanie min. 60 %.

 

 

Biológia človeka (pedagógovia)

Prednáška

Sylabus prednášok (.doc)

Podmienky absolvovanie cvičení a skúšky (.doc)

 

Cvičenia

Úvodná prednáška Náuka o kostiach (.pdf) a Osi a roviny  (.pdf)

Podklady na cvičenia:

Lebka (.pdf) a Postkraniálny skelet (.pdf)

Zuby a chrup (.pdf)

Intersexuálne rozdiely (.pdf)

Odhad veku dožitia jedinca (.pdf)

Slovník latinských pojmov v anatómii (.pdf)

 

Zápočtový test

Termín: 21. mája 2020

Čas: presne od 13:00 do 14:00

Náplň testu:  otázky týkajúce sa kostrovej (lebka a postkraniálny skelet, intersexuálne rozdiely a vekové rozdiely) a svalovej sústavy (svaly hlavy, krku, trupu a končatín). Časť otázok bude teoretických, časť tzv. poznávačka anatomických štruktúr (vo forme obrázkov s číslami, ku ktorým budete doplňovať názov štruktúry) a časť výber z možností. 

Priebeh testu: Na Vaše emailové adresy, ktoré máte pridelené v rámci AIS, Vám v deň zápočtu min. 15 minút pred jeho začiatkom pošleme presné inštrukcie a link na test, ktorý budete vypĺňať priamo do daného formulára. 

Podmienkou pre úspešné absolvovanie zápočtu je získanie min. 60 %.

 

 

 

Bológia reprodukčného a postreprodukčného veku

Učebné texty

Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku (Luptáková a Danková, 2015)
.pdf