Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný materiál

Antropológia (I. ročník Bc. biológia a medicínska biológia)

Prednáška

Sylabus prednášok (aktualizuje sa)

Podmienky absolvovania predmetu, vrátane zápočtu z cvičení (aktualizuje sa)

 

Cvičenia

Úvodná prednáška Náuka o kostiach (.pdf) a Osi a roviny  (.pdf)

Podklady k cvičeniam: 

      Lebka (.pdf)

      Postkraniálny skelet (.pdf)

      Zuby a chrup (.pdf)

      Intersexuálne rozdiely (.pdf)

      Odhad veku dožitia jedinca (.pdf)

      Slovník latinských pojmov v anatómii (.pdf)

 

 

Biológia človeka (pedagógovia)

Prednáška

Sylabus (aktualizuje sa)

 

Cvičenia

Úvodná prednáška Náuka o kostiach a Osi a roviny

Podklady na cvičenia: Lebka (.pdf) a Postkraniálny skelet (.pdf)

Slovník latinských pojmov v anatómii (.pdf)

 

 

 

Bológia reprodukčného a postreprodukčného veku

Učebné texty

Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku (Luptáková a Danková, 2015)
.pdf