Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný materiál

Antropológia pre pedagógov

Sylabus prednášok ZS 2018/2019 .pdf

Podklady k úlohe z Morfológie (hodnotenie morfologických znakov hlavy a tváre) .pdf a záznamová karta (.pdf)

CVIČENIA budú posledné dva týždne po odprednášaní všetkých prednášok, t.j. v týždni od 11.12., a 18.12. podľa jednotlivých skupín.

 

 

Fyzická antropológia

Sylabus prednášok ZS 2018/2019(.pdf)

Podklady k cvičeniam: lebka (.pdf) a postkranialálny skelet (.pdf)

 

 

 

Aplikovaná antropológia

Sylabus prednášok ZS 2018/2019 .pdf

 

 

Bioarcheológia

Harmonogram prednášok (.pdf)

 

 

Bológia reprodukčného a postreprodukčného veku

Učebné texty

Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku (Luptáková a Danková, 2015)
.pdf