Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný materiál

Fyzická antropológia (systematická biológia)

Prednáška

Sylabus (.pdf)

 

Cvičenia

Úvodná prednáška Náuka o kostiach (.pdf) a Osi a roviny (.pdf)

Podklady na cvičenia: Lebka (.pdf) a Postkraniálny skelet (.pdf)

Slovník latinských pojmov v anatómii (.pdf)

 

 

 

Bológia reprodukčného a postreprodukčného veku

Učebné texty

Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku (Luptáková a Danková, 2015)
.pdf