Študijný materiál

Antropológia pre pedagógov

Sylabus prednášok ZS 2017/2018 (.pdf)

Podklady k úlohe z Morfológie (hodnotenie  morfologických znakov hlavy a tváre) .pdf

CVIČENIE budú posledné dva týždne po odprednášaní všetkých prednášok, t.j. v týždni od 11.12., a 18.12. 

 

 

Fyzická antropológia

Sylabus prednášok ZS 2017/2018 (.pdf)

Podklady k cvičeniam: lebka (.pdf) a postkranialálny skelet (.pdf)

Aplikovaná antropológia

Sylabus prednášok ZS 2017/2018 (.pdf)

Bioarcheológia

Harmonogram prednášok (.pdf)

Bológia reprodukčného a postreprodukčného veku

Učebné texty

Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku (Luptáková a Danková, 2015)
.pdf