Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza zamestnancov a zoznam publikovaných prác

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Radoslav Beňuš PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9472
02/602 96 472
B2-427

prof. Mgr. Viktor Černý Dr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

RNDr. Michaela Dörnhöferová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9567
02/602 96 567
B2-426

RNDr. Darina Falbová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9475

RNDr. Eva Neščáková CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9566
02/602 96 566
B2-425

Michal Poljak

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9474
02/602 96 474
B2-441

RNDr. Petra Švábová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2013
02/60296567

RNDr. Lenka Vorobeľová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9473
02/602 96 473
B2440
[1]