Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Databáza zamestnancov a zoznam publikovaných prác

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 472
Miestnosť
B2-427
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 505
Miestnosť
B2-426a
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Candráková Čerňanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 473
Miestnosť
B2 440
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 567
Miestnosť
B2-426
Publikačná činnosť

RNDr. Darina Falbová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Mária Kondeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
Doktorand (3.dEKL, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Neščáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 566
Miestnosť
B2-425
Publikačná činnosť

Michal Poljak

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 474
Miestnosť
B2-441

RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 475
Miestnosť
B2442
Publikačná činnosť