Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Databáza zamestnancov a zoznam publikovaných prác

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 472
Miestnosť
B2-427
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 505
Miestnosť
B2-426a
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 567
Miestnosť
B2-426
Publikačná činnosť

RNDr. Darina Falbová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Mária Kondeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
Doktorand (3.dEKL, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Eva Neščáková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 566
Miestnosť
B2-425
Publikačná činnosť

Michal Poljak

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 474
Miestnosť
B2-441

RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 473
Miestnosť
B2440
Publikačná činnosť