Časopis Slovenská antropológia

NOVÁ WEBSTRÁNKA ČASOPISU

Pripravili sme pre Vás novú webovú stránku, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácia o možnostiach publikovania v časopise Slovenská antropológia, ale i všetky čísla časopisu od roku 1998 po súčasnosť...

Nová webstránka: anthropology.sk

 

 

Časopis Slovenská antropológia zverejňuje správy z činnosti a informácie z uskutočnených podujatí SAS, abstrakty z realizovaných antropologických dní, seminárov, sympózií, workshopov a kongresov, ako aj výsledky odbornej a vedeckej činnosti svojich členov a ďalších odborníkov venujúcich sa antropologickej problematike v celej šírke jej záberu; uverejňujú sa aj personálie a nekrológy.

 

 

Redakčná rada

EDITOR: Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.
VÝKONNÉ REDAKTORKY: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., RNDr. Petra Švábová, PhD.


REDAKČNÁ RADA:

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
Prof. RNDr. Ivan Bernasovský DrSc.
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, PhD.
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
Doc. RNDr. Eva Drozdová, PhD.
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, PhD.
Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.
RNDr. Zuzana Obertová, PhD.
RNDr. Alena Šefčáková, PhD.
RNDr. Petra Švábová, PhD.
Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. 

 

Redakčné smernice

Aktuálne pokyny a smernice nájdete na www.anthropology.sk