Diskusné spomienkové stretnutie „30 rokov po“

Vážení členovia Akademickej obce PriF UK,
milí zamestnanci fakulty aj študenti,

pri príležitosti okrúhleho výročia Nežnej revolúcie, dovoľujem si Vás všetkých pozvať na diskusné spomienkové stretnutie „30 rokov po“. Stretnutie sa bude konať v stredu 27. novembra 2019 (tj. presne na výročie prvého Generálneho štrajku) o 15,00 hod v posluchárni CH1-1, v ktorej sme sa spoločne stretávali aj v tých dňoch. Moje pozvanie prijali viacerí vtedajši členovia Študentského štrajkového výboru - Filip Vagač, Peter Chowaniec, Jaro Ferianec, Vlado Vykouk  (a verím, že sa mi podarí pozvať ešte aj niektorých ďalších).

Vy, ktorí ste sa týchto udalostí osobne zúčastnili, prídite sa porozprávať i spoločne si zaspomínať na vtedajšie dianie na našej fakulte aj v celej krajine. Verím tiež, že stretnutie môže byť inšpiratívne aj pre našich študentov, ktorým týmto chceme aspoň zčasti splatiť dlh, keďže sa o udalostiach na našej fakulte z Novembra 89 hovorí len zriedka. Mnohé veci sú dnes isto odlišné ako vtedy, v niečom je však situácia z Novembra 89 stále aktuálna.

Fotogaléria z podujatia

Palo Neogrády
predseda AS PriF UK