Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PriF UK

v pondelok 18.11.2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

V súlade s platnými ustanoveniami "Zásad volieb do AS PriF UK" vyhlasuje PAS AS PriF UK

doplňujúce voľby do študentskej časti AS PriF UK na 1 uvoľnené miesto na zostávajúce funkčné obdobie od 19. 11. 2019 – 11. 12. 2020.

Podrobnosti o spôsobe konania volieb a navrhovaní kandidátov sú uvedené v priloženom dokumente.

Povzbudzujem všetkých našich študentov a doktorandov - členov akademickej obce, aby využili svoje právo navrhovať kandidáta, kandidovať a predovšetkým voliť svojho zástupcu do ŠČ AS PriF UK. Voliť  budete 1 aktuálne uvoľnené miesto. V prípade väčšieho počtu kandidátov sa nezvolení kandidáti stávajú náhradníkmi na členstvo v študentskej časti AS PriF UK v poradí určenom počtom získaných hlasov vo voľbách, pokiaľ získajú aspoň polovičný počet hlasov ako zvolený kandidát.

Samotná voľba sa bude konať v pondelok 18.11.2019 vo vstupnej hale CH-1 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok v súvislosti s konaním volieb sa môžete obrátiť na predsedníčku Volebnej a mandátovej komisie, Mgr. Blanku Lehotskú, PhD.

2019-11-18 zapisnica volby do študentskej časti_AS_PriF_UK.pdf

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
Predseda AS PriF UK

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************