Prednáška Budú ešte biológovia o 20 rokov pracovať v laboratóriu?

V mene Katedry molekulárnej biológie
a Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu
a v spolupráci s EMBL vás pozývame

na prednášku dňa 4.11.2022 o 10.00 hod.
v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK (Ilkovičova 8).

Prednášať bude doc. Mgr. Michal Kováč, MSc. PhD.
vedúci výskumnej skupiny „Artificial Intelligence and Knowledge Discovery“
na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva,
FIIT STU v Bratislave.

Téma:  „Budú ešte biológovia o 20 rokov pracovať v laboratóriu?“

Tešíme sa na stretnutie.
Stano Stuchlík