2018/06/07 Prednáška „QuantiFERON – využitie imunitnej pamäti v diagnostike“

Pozývame vás na prednášku:

Dr. Peter Haviernik, PhD.  

(Senior Scientist vo firme Qiagen, Germantown, MD, USA)

„QuantiFERON – využitie imunitnej pamäti v diagnostike“

Kedy: 7.6.2018 o 11:00 hod.

Kde: v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského

Ilkovičova 8, Bratislava

Tešíme sa na stretnutie.

Plagát

Plagát [.pdf]

Za organizátorov

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Prírodovedecká fakulta
Katedra molekulárnej biológie
docent vysokej školy, univerzity
E-mail stanislav.stuchlik@uniba.sk
Telefón 02/602 96 509
Miestnosť B2-222

Vedecký park UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec
E-mail stanislav.stuchlik@uniba.sk
Publikačná činnosť   Zoznam publikácií