2017/10/06 EMBL workshop

Pozvánka [.pdf]

Pri príležitosti nášho plného vstupu do organizácie EMBL (European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg) si Vás dovoľujeme pozvať na informačné podujatie:

EMBL workshop v Bratislave

Podujatie sa uskutoční 6. 10. 2017 o 10:00 hod.
v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava.
Predpokladaný koniec o 13:30.

Prednášať budú:

- Dr. Silke Schumacher (EMBL) - A short introduction,
- Dr. Monika Lachner (EMBL)- Opportunities for PhD and Postdoctoral researchers,
- Dr. Vladimir Benes (EMBL)– Core facilities and services at EMBL
- Dr. Rastislav Horos (EMBL) – Science talk
- Dr. Miroslav Chovanec (Biomedical Research Center SAS) - A Slovak example of joint effort to foster research quality in molecular medicine

Príďte a získajte viac informácií o možnostiach využiť naše riadne členstvo vo vašej profesionálnej kariére a využitia unikátnej infraštruktúry.

Súčasťou podujatia je aj informácia o BMC SAV, kde je koncentrovaná najväčšia výskumná kapacita v oblasti biomedicínskeho výskumu v SR.

Tešíme na stretnutie.
Za organizátorov,
Prof. RNDr. Jána Turňa, CSc.