2017/10/11 Vedecká prednáška Hypometylácia SOc9-Promótora spôsobuje konštitutívnu aktiváciu hypoxiou indukovaných génov

Vedecká prednáška

v rámci cyklu “Jesenné stretnutia v Parku”

Hypometylácia SOc9-Promótora spôsobuje konštitutívnu aktiváciu hypoxiou indukovaných génov: Príčina metastázovania a angiogenézy pankreatických tumorov

Prednášajúci

Dr. Peter Čamaj

Kedy

dňa 11.10.2017 o 17:00 hod.

Kde

v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava

Za organizátorov

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
stanislav.stuchlikuniba.sk
Katedra molekulárnej biológie PriF UK

Plagát

Plagát v pdf formáte

Prvá_strana.jpg  ||  Druhá_strana.jpg

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší