Prednáška "Produkcia rekombinantných proteínov pre využitie v medicíne"

v stredu 5.6.2019 o 14:00 hod v miestnosti B2-304

Prednášať bude Mgr. Michal Krupka, PhD.

z Ústavu imunológie LF a FN Olomouc

Za organizátorov

Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
hana.drahovskauniba.sk
Katedra molekulárnej biológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel. +421 2 60296 639