Info Day EMBL 2019

EMBL (Europen Molecular Biology Laboratory)

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o podujatí, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Bratislava, pre vedecko-výskumnú komunitu a študentov.

Podujatie INFO DAY EMBL 2019 sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00 hodiny v priestoroch Univerzitného vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava, z príležitosti trvalého členstva Slovenskej republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (Europen Molecular Biology Laboratory).

V rámci podujatia odznejú prednášky z rôznych výskumných oddelení z hlavného sídla EMBL Heidelbergu. Súčasťou podujatia je aj predstavenie EMBL programov pre PhD študentov a mladých výskumníkov.

Ambíciou podujatia je poskytnúť nové informácie o možnostiach lepšieho využitia nášho členstva v EMBL ako aj ukázať benefity, ktoré toto členstvo prináša:

1. Možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých výskumných centier v Európe, ktorá zatiaľ nemá analógiu v SR.

2. Možnosť slovenských výskumníkov pracujúcich v biomedicínskej oblasti získavať príslušné „know-how“ v oblasti genomiky, technológiách editingu génov, mikroskopických zobrazovacích technikách, metabolomiky, proteomiky, expresie proteínov, bioinformatických a bioštatistických analýzach genómov modelových organizmov.

3. Možnosť uchádzať sa o krátkodobé alebo dlhodobé pobyty vo výskumných inštitúciách financované zo zdrojov EMBC/EMBL.

4. Možnosť publikovania v prestížnych zahraničných odborných vedeckých periodikách, ktoré vzišli v rámci spolupráce s EMBL výskumnými skupinami

INFO DAY EMBL 2019 sa bude konať pod záštitou p. ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Verím , že podujatie bude prínosom pre mladých výskumníkov aj doktorandov v rámci univerzity a inštitúcií SAV a umožní im lepšie sa zorientovať v možnostiach, ktoré ponúkajú EMBL PhD programy.

Tešime sa na stretnutie s Vami.

Ján Turňa, delegát EMBL SR

Anton Horváth, email: anton.horvathuniba.sk

Stanislav Stuchlík, email: stanislav.stuchlikuniba.sk

Plagát

V prílohe prikladáme pozvánky na podujatie v anglickej a slovenskej mutácii .

Plagát v slovenčine [.pdf]  [prvá strana.jpg] [program.jpg

Plagát v angličtine  [.pdf]  [first_page.jpg]  [program.jpg