2018/10/12 Prednáška Oncogenic Mutation JAK2 V617F Utilize Adaptations

V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu

vás pozývame na prednášku:

Dr. Ján Štetka (University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry)

„Oncogenic Mutation JAK2 V617F Utilize Adaptations to Cell-Autonomous

and Microenvironment-Dependent Inflammatory Stress in Myeloproliferative Neoplasms“ .

Ján Štetka je absolvent PriF UK - odbor Molekulárna biológia v roku 2013.

Dňa 12.10.2018 o 10:00 hod. v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK.

Tešíme sa na stretnutie.

Za organizátorov

Stano Stuchlík    stanislav.stuchlikuniba.sk

Plagát

Plagát  [.pdf]  [1.strana.jpg]   [2.strana.jpg]