2019/03/15 Prednáška "Integrovaný prístup vo vývoji biosenzorov a pri navrhovaní liečiv"

V mene Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu a v spolupráci s EMBL

vás pozývame na prednásku dňa 15.3.2019 o 10.00 h v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK.

Prednášať bude Dr. h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

generálny riaditeľ ICARST, n.o. a prof. na Katedre biotech., UCM Trnava

Téma:  „Integrovaný prístup vo vývoji biosenzorov a pri navrhovaní liečiv “.

Tešíme sa na stretnutie.

Stano Stuchlík
stanislav.stuchlikuniba.sk
Katedra molekulárnej biológie

Plagát

Plagát  [.pdf]   [1.strana.jpg]   [2.strana.jpg]