2017/10/13 Vedecká prednáška Mechanizmy horčíkovej homeostázy v etiológii degeneratívnych a onkologických ochorení

Vedecká prednáška

v rámci cyklu “Jesenné stretnutia v Parku”

"Mechanizmy horčíkovej homeostázy v etiológii degeneratívnych a onkologických ochorení (Mechanisms of magnesium homeostasis in etiology of degenerative and oncological ailments)

Prednášajúci

Dr. Martin Kolísek (BioMed Martin, JLF UK)

Kedy

13.10.2017 o 10:00 hod.

Kde

v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava

Za organizátorov

doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
stanislav.stuchlikuniba.sk
Katedra molekulárnej biológie PriF UK

Plagát

Plagát v pdf formáte

Prvá_strana.jpg  ||  Druhá_strana.jpg

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší