Prednáška Pohyb ako elixír mladosti?

Katedra molekulárnej biológie PriF UK
a Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu

pozývajú na prednášku
v rámci cyklu Jesenné stretnutia v Parku

dňa 24.11.2023 o 10.00 hod.
v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK  

Prednášať bude doc. Milan Sedliak,
vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK

Téma prednášky: „Pohyb ako elixír mladosti?“  
Zmeny svalového tkaniva vplyvom veku a telesnej aktivity

Tešíme sa na stretnutie.

Stano Stuchlík
stanislav.stuchlikuniba.sk
Katedra molekulárnej biológie PriF UK

Plagát

Plagát [.pdf]   [.jpg1]   [.jpg2]

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.

 

Vybraná bibliografia prednášajúceho:

Čupka, M., Sedliak, M. Hungry runners - low energy availability in male endurance athletes and its impact on performance and testosterone: mini-review. Eur. J. Transl. Myol. 33(2): 11104, 2023

Vajda, M., Oreská, Ľ., Černáčková, A., Čupka, M., Tirpáková, V., Cvečka, J., Hamar, D., Protasi, F., Šarabon, N., Zampieri,S., Löfler, S., Kern, H., Sedliak, M. Aging and Possible Benefits or Negatives of Lifelong Endurance Running: How Master Male Athletes Differ from Young Athletes and Elderly Sedentary? Int. J. Environ. Res. Public Health 19, 1318, 2022

Martín-López, J. , Sedliak, M., Valadés, D., Muñoz. A., Buffet-García, J. et al.. Impact of time-of-day and chronotype on neuromuscular performance in semi-professional female volleyball players. Chronobiol Int. 39(7): 1006-1014, 2022

Mosole, S., Rossini , K., Kern , H., Löfler, S., Fruhmann, H., Vogelauer, M., Burggraf , S., Grim-Stieger, M., Cvečka, J., Hamar, D., Sedliak, M., et al. Reinnervation of Vastus lateralis is increased significantly in seniors (70-years old) with a lifelong history of high-level exercise (2013, revisited here in 2022) . Eur. J . Transl. Myol. 32 (1): 10420, 2022

Vajda, M., Vanderka, M., Buzgó, G., Sedliak, M., Kampmiller, T. The effect of different training modalities on resting hormonal level in active young males. J Appl Biomed 19:83-90, 2021