Prednáška “Anti-viral Antibodies, how they work, and what can we make them do“

Katedra molekulárnej biológie PriFUK
v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave
a Slovenskou spoločnosťou pre Biochémiu a Molekulárnu biológiu

dňa 26.6. 2023 o 11:00
v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava

pozýva na vedeckú prednášku
v rámci cyklu  “Letné stretnutia v Parku”.

Prednášať bude:
RNDr. Ivan Košík, PhD.
NIH/NIAID/LVD/CBS, Bethesda, MD, USA

Téma prednášky:
“Anti-viral Antibodies, how they work, and what can we make them do“.

Podrobnosti k prednáške sú uvedené v prílohe [.pdf]

Tešíme sa na stretnutie.
Stano Stuchlík
stanislav.stuchlikuniba.sk