Oto MAJZLAN

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Majzlan, O. Geghamyan, Sofia 2018. Epigeic Beetles (Coleoptera) indicators of Changes in minig activity (Teghout, Armenia), Entomofauna Carpathica 30/2): 41-52.

Litavský, J., Stašiov, S., Svitok, M., Michalková, E., Majzlan, O., Žarnovičan, H., Fedor, P. (2018): Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters, Biologia, 73(8): 753–763. Wos, Scopus, (3)

Litavský, J., Majzlan, O., Stašiov, S., Svitok, M., Žarnovičan, H., Fedor, P. 2021: Soil-dwelling communities of weevils (Coleoptera, Curculionoidea: Brentidae, Curculionidae) in Central European floodplain forests: a comparative interaction with environmental parameters. Biologia, 76:179–192. https://doi.org/10.2478/s11756-020-00539-2. Wos, Scopus, (0)

Litavský, J., Majzlan, O., Stašiov, S., Svitok, M., Fedor, P. 2021: The associations between ground beetle (Coleoptera: Carabidae) communities and environmental condition in floodplain forests in the Pannonian Basin. Eur. J. Entomol., 118, 14–23. https://doi.org/10.14411/eje.2021.002. Wos, Scopus, (1)

Stašiov, S., Litavský, J., Majzlan, O., Svitok, M., Fedor, P. 2021: Influence of Selected Environmental Parameters on Rove Beetle (Coleoptera: Staphylinidae) Communities in Central European Floodplain Forests. Wetlands, 41:115. https://doi.org/10.1007/s13157-021-01496-5. Wos, Scopus, (0)

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

VEGA:
1/0007/21 Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí (vedúci projektu: prof. PaedDr. Pavol Prokop DrSc.)

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita 3, ročník 2, semester: Z, počet kreditov: 8, typ predmetu: povinný predmet

Ekológia

Magisterské štúdium:

Manažment krajiny 2, ročník 1, semester: L, počet kreditov: 4, typ predmetu: povinný predmet

Ekosystémové služby 1, ročník: 2, semester: Z, počet kreditov: 4, typ predmetu: povinný predmet