2017/10/04 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 04.10.2017 (streda) o 18:00 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2017 (streda) o 18:00 hod. v miestnosti G-203,  na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Slovenského paleontologického klubu

Prednáša: Radoslav Biskupič

Súčasťou programu bude aj diskusia o nových trendoch, inováciách, plánoch a aktivitách Paleoklubu v roku 2018.

Vítané sú aj návrhy a podnety zo strany členov a sympatizantov Paleoklubu.

Tešíme sa na vašu účasť :-)