2017/02/22 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 22.02.2017 o 18:30 hod. Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK Kto: Slovenský paleontologický klub

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie s pripomenutím 11. výročia od založenia Paleoklubu, ktoré sa uskutoční

dňa 22. 2. 2017 (streda) o 18:30 h

v miestnosti G-203 na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Planktonické dierkavce a ich individuálny vývoj
prednáša: Bc. Péter Kiss

Sadrovce v bani Schopfer - záludná krása podzemia
prezentácia
autori: Mgr. Albert Russ & RNDr. Ján Madarás, PhD.

Kontrasty roka 2016
hudobno - obrazová slideshow
autor: Mgr. Albert Russ

Tešíme sa na vašu účasť :-)

Kontakt

Radoslav Biskupič, predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk