2016/10/16 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Náučno-poznávacia terénna akcia "Spodnokriedové amonity lokality Polomec pri Lietavskej Lúčke".  Exkurzia sa uskutoční 16. 10. 2016 (nedeľa) so začiatkom o 8:00 h

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na náučno - poznávaciu terénnu akciu

"Spodnokriedové amonity lokality Polomec pri Lietavskej Lúčke"

Exkurzia sa uskutoční 16. 10. 2016 (nedeľa) so začiatkom o 8:00 h

Miesto a čas stretnutia: na pumpe OMV pri Botanickej záhrade v Bratislave o 8:00 h

Spoje: električky č.  4, 5, 6, 9, bus č. 28, 32, zastávka “Botanická záhrada“

Na lokalitu sa cestuje autami. Záujemcovia o účasť na exkurzii, ktorí nemajú k dispozícii vozidlo – nahláste prosím v dostatočnom časovom predstihu svoju účasť mailom na paleoklubpaleoklub.sk, aby sme vedeli zabezpečiť potrebný počet miest/vozidiel.

Kontakt

Radoslav Biskupič, predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk