2016/05/28 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Terénna akcia sa uskutoční 28. 5. 2016 (sobota) so začiatkom o 10:00 h.

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na náučno - poznávaciu terénnu akciu

"Miocénne hrebenatky okolia Dúbravky"

Terénna akcia sa uskutoční 28. 5. 2016 (sobota) so začiatkom o 10:00 h

Miesto a čas stretnutia: pred Domom kultúry v Dúbravke o 10:00 h

Doprava: cieľová zastávka MHD "Alexyho"

Spoje: BUS č. 20, 23, 83, električka: 4, 5

Kontaktná osoba: Radoslav Biskupič (0903 892 732)

Program:

Počas terénnej akcie navštívime paleontologické lokality rozprestierajúce sa v okolí bratislavskej mestskej časti Dúbravka.

Lokality východných svahov Devínskej Kobyly sú známe bohatým výskytom fosílií strednomiocénnych mäkkýšov s prevahou hrebenatiek (čeľaď Pectinidae).

Tešíme sa na vašu účasť :-)

Na rok 2016 pripravujeme aj ďalšie geologické exkurzie, najmä do oblasti Malých Karpát (napr. Pajštúnske hradné bralo - Pod Zámčiskom, Vývrat - Prístodolok - Vysoká, Sološnica...)

Do predbežného plánu akcií bola zaradená aj špeciálna turisticko-geologická exkurzia, ktorá nás zavedie do Tichej doliny vo Vysokých Tatrách.

Kontakt

Radoslav Biskupič, predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk