2015/02/26 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 26. 2. 2015 o 18:15 hod
Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK
Kto: Slovenský paleontologický klub

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie

Kedy: 26. 2. 2015 (štvrtok) o 18:15 hod.

Kde: v miestnosti G-203

na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina 842 15 Bratislava.

***********************************************

PROGRAM:

Aké veľké môžu byť oceánske vlny?       

prednáša: Mgr. Albert Russ

+ občerstvenie pre všetkých prítomných pri príležitosti 9. výročia od založenia klubu!

***********************************************

Tešíme sa na vašu účasť :-)

Radoslav Biskupič

predseda SPK

***********************************************

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk