2016/02/25 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 25. 2. 2016 o 18:15 hod
Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK
Kto: Slovenský paleontologický klub

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na špeciálne narodeninové klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25. 2. 2016 (štvrtok) o 18:15 h v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina 842 15 Bratislava.

PROGRAM:

Koevolúcia minerálov a živých organizmov: odraz vývoja Zeme

prednáša: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

+ občerstvenie pre všetkých prítomných pri príležitosti okrúhleho 10. výročia od založenia klubu!

Tešíme sa na vašu účasť :-)

Kontakt

Radoslav Biskupič, predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk