2017/03/29 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 29.3.2017 (streda) o 18:30 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 29. 3. 2017 (streda) o 18:30 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Krása umierajúceho ľadu na južnom Islande

prednáša: Mgr. Albert Russ

Tešíme sa na vašu účasť :-)