2017/12/13 Paleoklub prednáška Geológia - technické geologické práce

Kedy: 13.12.2017 (streda) o 18:30 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na prednášku

13.12.2017 (streda) o 18:15 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Geológia - technické geologické práce

prednáša: Ing. Milan Jakubček