2016/12/15 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 15.12.2016 o 18:30 hod. Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK Kto: Slovenský paleontologický klub

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na predvianočné klubové stretnutie,

ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2016 (štvrtok) o 18:30 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

La isla de la Palma
prednáša: Matej Predajniansky

Sadrovce v bani Schopfer - záludná krása podzemia
prezentácia
autori: Mgr. Albert Russ & RNDr. Ján Madarás, PhD.

Kontrasty roka 2016
hudobno - obrazová slideshow
autor: Mgr. Albert Russ

Kontakt

Radoslav Biskupič, predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk