2017/11/15 Paleoklub prednáška Cliefdenský kras, kongres Speleo 2017 v Sydney

Kedy: 15.11.2017 (streda) o 18:30 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na prednášku

dňa 15. 11. 2017 (streda) o 18:30 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

Cliefdenský kras. Pokongresová exkurzia kongresu Speleo 2017 v Sydney

prednáša: Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.