2016/11/23 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 23.11.2016 o 18:30 hod. Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK Kto: Slovenský paleontologický klub

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie spojené s prednáškou,

ktoré sa uskutoční dňa 23. 11. 2016 (streda) o 18:30 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Potulky po Východných Alpách: geologické zaujímavosti a pozoruhodnosti živej a neživej prírody

prednáša: Radoslav Biskupič

Kontakt

Radoslav Biskupič, predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk