2015/03/25 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie

Kedy: 25. 3. 2015 o 18:15 hod
Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK
Kto: Slovenský paleontologický klub

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie

Kedy a Kde

Kedy: 25. 3. 2015 (streda) o 18:15 hod.

Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina 842 15 Bratislava.

PROGRAM:

Paleoprostredie na území Hornej Nitry v čase prítomnosti neandertálcov      

prednáša: Mgr. Tomáš Čeklovský

Kontakt

Radoslav Biskupič, predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk