2015/01/28 Paleoklub stretnutie nadšencov paleontológie január

Kedy: 28. 1. 2015 (streda) o 18:15 hod
Kde: v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie PriF UK
Kto: Slovenský paleontologický klub

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční

dňa 28. 1. 2015 (streda) o 18:15 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina 842 15 Bratislava.

***********************************************

PROGRAM:

Plán aktivít Paleoklubu v roku 2015

Info o plánovaných terénnych akciách a prednáškach v roku 2015 + diskusia    

Najnovšie poznatky o miocénnych mäkkýšoch z lokalít Viedenskej panvy      

prednáša: Radoslav Biskupič

***********************************************

Tešíme sa na vašu účasť :-)

Radoslav Biskupič

predseda SPK

http://www.paleoklub.sk

paleoklubpaleoklub.sk