Geológia

Prvé tri týždne semestra prebieha vyučovanie dištančnou formou (ONLINE)
Od 4. týždňa vybrané predmety prebiehajú ONLINE - vždy uvedené v poznámke predmetu
Ak je pri predmete uvedená miestnosť a zároveň v poznámke "prebieha ONLINE" - miestnosť je určená len pre študentov, ktorí majú pred alebo po online predmete prezenčné vyučovanie a dochádzajú (nie sú z internátov), aby v tejto miestnosti mohli online predmet sledovať

Rozvrh je dostupný v AIS, treba si ho od 11. 2. skontrolovať, či nenastali zmeny.

 

Bakalárske štúdium

1GL

1PALB

 

2GL

2PALB

 

3GL- DG

3GL- GF

3GL- IH

3PALB

 

Magisterské štúdium

1mGL- DG

1mGL- IH

1mGL- MP

1mGL- PA

 

2mGL- DG

2mGL- GF

2mGL- IH

2mGL- LO

2mGL- MP