Environmentalistika

Prvé tri týždne semestra prebieha vyučovanie dištančnou formou (ONLINE)
Od 4. týždňa vybrané predmety prebiehajú ONLINE - vždy uvedené v poznámke predmetu
Ak je pri predmete uvedená miestnosť a zároveň v poznámke "prebieha ONLINE" - miestnosť je určená len pre študentov, ktorí majú pred alebo po online predmete prezenčné vyučovanie a dochádzajú (nie sú z internátov), aby v tejto miestnosti mohli online predmet sledovať

Rozvrh je dostupný v AIS, treba si ho od 11. 2. skontrolovať, či nenastali zmeny.

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1E

1E - delenie

1ENST

 

2E

2ENST

 

3E-GC

3E-EK

3E-PD

3E-PM

3ENST

Magisterské štúdium

1mE-EK

1mE-GC

1mE-PM

1mGL-PD

 

2mE-EK

2mE-GC

2mE-PM

2mGL-PD