Učiteľstvo

Prvé tri týždne semestra prebieha vyučovanie dištančnou formou (ONLINE)
Od 4. týždňa vybrané predmety prebiehajú ONLINE - vždy uvedené v poznámke predmetu
Ak je pri predmete uvedená miestnosť a zároveň v poznámke "prebieha ONLINE" - miestnosť je určená len pre študentov, ktorí majú pred alebo po online predmete prezenčné vyučovanie a dochádzajú (nie sú z internátov), aby v tejto miestnosti mohli online predmet sledovať

Rozvrh je dostupný v AIS, treba si ho od 11. 2. skontrolovať, či nenastali zmeny.

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

 

Kmeňoví študenti PriF UK

 

1upBIAJ_f

1upBIGE

1upBICH

1upENBI

1upGEAJ_f

1upCHAJ_f

1upMABI

1upMAGE

1upMACH

1učiteľstvo chémie - delenie

 

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

 

1buBISL

1buGESL

1buGEHI

1upINBI

1UTB1

1UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

 

2upBIAJ_f

2upBIGE

2upBICH

2upENBI

2upGEAJ_f

2upCHAJ_f

2upMABI

2upMAGE

2upMACH

2upCH - delenie

2upGEAJ_f - delenie

 

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

 

2buBISL

2buGESL

2buGEHI

2upINBI

2UTB1

2UTG1

 

Kmeňoví študenti PriF UK

 

3upBIAJ_f

3upBIGE

3upBICH

3upBINJ_f

3upGEAJ_f

3upGENJ_f

3upMABI

3upMAGE

 

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

 

3buBISL

3buGESL

3buGEHI

3UTB1

3UTG1

 

Magisterské štúdium

 

Kmeňoví študenti PriF UK

 

1mupBIAJ_f

1mupBIGE

1mupBICH

1mupBIMA

1mupBINJ_f

1mupGEAJ_f

1mupCHNJ_f

1mupMAGE

 

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

 

1muBISL

1muGEHI

1muGESL

1mUTB2

1mUTG2

 

Kmeňoví študenti PriF UK

 

2mupBIAJ_f

2mupBIGE

2mupBICH

2mupBIMA

2mupGEAJ_f

2mupCHAJ_f

2mupCHNJ_f

2mupMACH

 

Rozvrh pre študentov, ktorí nie sú kmeňoví na PriF UK

 

2muBISL

2muGESL

2muGEHI

2muINBI

2mUTB2

2mUTG2