Biológia

Prvé tri týždne semestra prebieha vyučovanie dištančnou formou (ONLINE)
Od 4. týždňa vybrané predmety prebiehajú ONLINE - vždy uvedené v poznámke predmetu
Ak je pri predmete uvedená miestnosť a zároveň v poznámke "prebieha ONLINE" - miestnosť je určená len pre študentov, ktorí majú pred alebo po online predmete prezenčné vyučovanie a dochádzajú (nie sú z internátov), aby v tejto miestnosti mohli online predmet sledovať

Rozvrh je dostupný v AIS, treba si ho od 11. 2. skontrolovať, či nenastali zmeny.

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1B

1B - delenie

1MB

1MB - delenie

1SB

1SB - delenie

 

2B

2B - delenie

2MB

2MB - delenie

2SB

2SB - delenie

 

3B-AN

3B-EK

3B-FR

3B-FZ

3B-GE

3B-MI

3B-MO

3B-VI

3B-ZO

3BT-BT

3MB-AN

3MB-BT

3MB-FŽ

3MB-GE

3MB-MB

3MB-MI

3MB-VI

3SB

 

Magisterské štúdium

1mB-AN

1mB-BO

1mB-EK

1mB-FR

1mB-FZ

1mB-GE

1mB-MIK

1mB-MO

1mB-VI

1mB-ZO

1mBT-BT

 

2mB-AN

2mB-BO

2mB-EK

2mB-FR

2mB-FZ

2mB-GE

2mB-MIK

2mB-MO

2mB-VI

2mB-ZO

2mBT-BT