Chémia

Prvé tri týždne semestra prebieha vyučovanie dištančnou formou (ONLINE)
Od 4. týždňa vybrané predmety prebiehajú ONLINE - vždy uvedené v poznámke predmetu
Ak je pri predmete uvedená miestnosť a zároveň v poznámke "prebieha ONLINE" - miestnosť je určená len pre študentov, ktorí majú pred alebo po online predmete prezenčné vyučovanie a dochádzajú (nie sú z internátov), aby v tejto miestnosti mohli online predmet sledovať

Rozvrh je dostupný v AIS, treba si ho od 11. 2. skontrolovať, či nenastali zmeny.

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1C

1C/k

2C/k

1BX

1BX/k

2BX/k

1C, 2C/k, 1BX, 2BX/k - delenie

1BCH

 

2C

2BX

2C, BX - delenie

2BCH

 

3C-AL

3C-FZ

3C-JD

3C-ORBO

3C-TP

3BX-AL

3BX-BX

3BCH

 

Magisterské štúdium

1mC-AL

1mC-AO

1mC-BX

1mC-FZ

1mC-JD

1mC-ORBO

1mC-TP

 

2mC-AL

2mC-AO

2mC-BX

2mC-JD

2mC-ORBO

2mC-TP